Nettside i tilknytning til Masterutstillingen i Design ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen. Vi var 7 studenter som samarbeidet i et større prosjekt knyttet til å utvikle en visuell identitet til utstillingen, og jeg hadde hovedansvar for nettsiden. Denne ble kodet fra grunnen av i HTML5 og CSS3. Det var viktig å lage en responsiv nettside som skulle fungere på tvers av skjermoppløsninger og plattformer.
 
Konsept
 
Designkonseptet er knyttet til utstillingens tematikk, "Losing Touch?". I korte trekk handler det om hvordan samfunnet endrer og utvikler seg, særlig med tanke på overgangen fra noe analogt til digitalt. Hva vinner vi på denne utviklingen og hva mister vi?
 
For å formidle dette visuelt utformet vi en kampanje med hovedvekt på ordene forandring og overgang. Vi ønsket også å gjenspeile hva en designer kan gå gjennom i en designprosess. Kampanjen foregikk derfor i tre ulike stadier: kaos (alt er åpent, alle muligheter er til stede), bevegelse (ting begynner å ta form, men mye kan endres) og struktur (endelig produkt).
 
Både nettsider og trykksaker gikk i en 7-ukersperiode gjennom forandringer som gjenspeilte disse fasene. Under er skjermdumper fra nettsiden:
 
Prosjektleder: Aurora Bergmark
AD/fotografi: Johanne Karlsrud
Trykksaker: Torje Moen Holm
Video/fotografi: Emil Ringheim Sandnes
Utstillingsdesign/sosiale medier: Julia Rahlff
Designaktivisme: Hanne Gabrielsen
Digitale medier: Rebecka Taule
Nettisden i "Kaos"-fasen; det er lenge til utstillingen, og i bakgrunnen spiller en kaotisk video... Legg merke til ikonet nederst til høyre.
Nettsiden i "Bevegelses"-fasen. Mer "teaser"-informasjon om hvem avgangsstudentene er, og en roligere bakgrunnsvideo. Men fremdeles er det flyktig og ubestemt. Ikonet nederst til høyre samler seg etter hvert som dagene går.
Nettsiden slik den var i de siste par ukene før utstillingen, etter at prosjektene ble ferdigstilt. Her kan man lese om alle prosjektene og det er en klar struktur over det hele.
All informasjon om prosjektene dukker opp rett over hovedsiden på en slik måte at brukeren kan bla gjennom prosjektene som i en katalog. Det er også mulig å filtrere mellom studenter som har studert visuell kommunikasjon og møbel- og romdesign/interiørarkitektur på en intuitiv måte.
Animasjon av symbolet fra kaos til struktur til orden. 1 frame tilsvarer 1 dag på nettsiden, totalt 45 frames/dager.
Skjermdumper av nettsiden slik den ser ut på ulike enheter.
Back to Top